Duitse documentatie vertalen

Bel nu: (06) 16 51 36 05 of mail direct: moc.liamg|cod.aenila#moc.liamg|cod.aenila

Ervaring

alinea.doc heeft een brede kennis van techniek in het algemeen. U als klant profiteert daar direct van! 25 jaar vertaalervaring is natuurlijk niet niks … Een dergelijk lange periode zorgt voor expertise en gedegen vakmanschap qua technische documentatie. Voor de vakman, door de vakman, zegt alinea.doc Tilburg.

Richtlijnen en technische normen

Fabricage van een gecertificeerd product volgens NEN-EN normen vergt een zorgvuldige aanpak van het vertaaltraject middels hoogwaardige CAT software met geavanceerde terminologie-integratie.

Van belang voor de kwaliteit van technisch vertaalwerk is kennis van de Duitse DIN-normen enerzijds en van de Nederlandse NEN-normen anderzijds. Waar mogelijk moet door middel van aligning een corpus worden samengesteld dat bij het vertalen van uw projecten zorgt voor adequate vertalingen van uw waardevolle technische informatie.

Certificering van technisch vertaalwerk kan plaatsvinden volgens de Europese norm NEN-EN 15038 voor vertaaldiensten. Technische vertaalbureaus kunnen zich ook laten certificeren volgens ISO 9001:2008.

Klik op een van de onderstaande links voor informatie over publicaties van de nationale normalisatie-instanties:

Terug naar Technisch vertaalwerk Duits - Nederlands

Beroepsorganisaties vertalers

In veel landen hebben technische vertalers zich georganiseerd teneinde u als klant een beter product te kunnen bieden. Programma's voor permanente educatie en richtlijnen voor kwaliteitszorg zijn inmiddels geïmplementeerd. In de Bondsrepubliek Duitsland en in Nederland bestaan de volgende vakverenigingen met secties voor gespecialiseerde technische vertalers:

  • In Nederland: NGTV
  • In Duitsland: BDU

Export

Duitsland is in economisch opzicht van groot belang voor Nederland. Het is verreweg de grootste handelspartner, zowel qua export als voor de import. Beide landen trekken op internationaal niveau frequent met elkaar op, bijvoorbeeld wat betreft economische stabiliteit en veiligheid. Machines in de verpakkingsindustrie (kartonverwerking) en complete bottellijnen (afvulmachines voor drankenindustrie) komen grotendeels uit Duitsland. Op zijn beurt levert Nederland ook naar de Bondsrepubliek. Prominente voorbeelden zijn VDL en ASML in Velthoven.

Meer informatie: Duits Nederlandse export handleiding

Lees verder op Handleiding vertalen Duits

Sofern nicht anders angegeben, steht der Inhalt dieser Seite unter Lizenz Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License